Categorieën
Leidsche Rijn Nieuws

Sportvissers gaan loodvrij

Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Er is veel te doen over lood dat via leidingen in het drinkwater terecht komt. Lood wordt ook door sportvissers gebruikt om de dobber recht te hangen en als werpgewicht. Een visser verspeelt wel eens een lijntje in gevecht met een grote vis of omdat het haakje ergens vast zit. Dan is ook het lood weg en belandt in de natuur. Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en de brancheorganisatie Dibevo hebben samen in 2018 de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. Doel is om in 2027 een volledig loodvrije hengelsport te hebben. Door geen loodje te gebruiken maar steen, ijzer of iets anders.

Diederik van der Molen, van de partij Water Natuurlijk, heeft het college van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verzocht om concrete stappen te zetten. Het Hoogheemraadschap is middels een motie gevraagd om met de sportvissersorganisatie af te spreken om evenementen en wedstrijden loodvrij te organiseren. In ruil daarvoor ontvangt de sportvissersorganisatie een bijdrage om loodvervangers te verstrekken aan de deelnemers. De hoop is dat dit er toe leidt dat sportvissers ook buiten de evenementen omschakelen naar loodvrije alternatieven. De motie is aangenomen met steun van alle partijen, behalve de Partij voor de Dieren. Hiermee loopt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voorop, maar de verwachting is dat deze ontwikkeling ook snel bij andere waterschappen op gang zal komen.

Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, gesteund door diverse natuur- en milieuorganisaties, GroenLinks en D66.