Categorieën
Leidsche Rijn Nieuws Uitgelicht

-U inspireert om te kijken naar een ander warmtesysteem dan stadsverwarming

Op woensdagavond 25 maart houdt Energie-U een informatie- en inspiratiesessie over “Utrechts Mijnwater”. Mijnwater is een collectief verwarmingssysteem dat werkt op lagere temperaturen en met uitwisseling en opslag van warmte, en met meerdere, lokale bronnen. In Heerlen wordt hier al langere tijd mee gewerkt. Tijdens deze kennisreeks avond leer je meer over dit alternatieve warmtesysteem: experts vertellen hoe het systeem in Heerlen functioneert. Joop Oude Lohuis, programmadirecteur Energie, reflecteert op het verhaal over Mijnwater en de kansen voor Utrecht. En ook Jeroen  Harren, transitiemanager van Eneco, geeft zijn kijk op dit systeem en op hoe dit zich verhoudt tot de Enecosystemen.

Het ‘oude’ systeem
We kennen de Utrechtse stadsverwarming. Dit systeem bestaat al bijna honderd jaar. Een buizenstelsel waar warm en soms heet water doorheen stroomt, van bron naar afnemer. Het water wordt verwarmd door verbranding van aardgas (van oudsher), hout (recent) en binnenkort ook via een grote warmtepomp bij de rioolwaterzuivering in Overvecht.We kennen ook warmtepompen. Vooral de kleine. Steeds meer mensen hebben er eentje in huis. Steeds meer andere mensen vragen zich af of dat iets voor hen is en voor hun huis. Waar laat je zo’n apparaat, maakt het niet teveel geluid, kan het ook anders?

In Heerlen doen ze het al anders
In Heerlen wordt gewerkt met een ander collectief verwarmingssysteem dat werkt op lagere temperaturen (wat warmtepompen graag doen) en met uitwisseling en opslag van warmte en met meerdere lokale bronnen. Het begon in Heerlen allemaal met de niet meer in gebruik zijnde  mijnen als het eerste grote opslagvat. Inmiddels draait het systeem ook zonder de mijnen. In Utrecht hebben we geen mijnen. Maar lokale warmtebronnen bestaan er in Utrecht zeker: denk aan alle kantoren, supermarkten en andere gebouwen die gekoeld worden, zijn een bron van warmte.

Is dit voor Utrecht ook interessant?
Nichol Brummer woont in Tuindorp en werkt bij Mijnwater. Hij vertelt in een taal en met plaatjes die voor beginners in het onderwerp te volgen zijn, hoe Mijnwater werkt en of dit ook voor Utrecht interessant kan zijn. Ad Tournée, inwoner van Overvecht-Noord is geïnteresseerd in nieuwe manieren van verwarmen. Samen met zijn buurt onderzoekt hij momenteel nieuwe kansen, aangezien Overvecht-Noord de eerste wijk is die van het aardgas af moet. “ Wij zijn als buurt benieuwd naar andere systemen, we hadden al eens van Mijnwater gehoord. Wat we weten is dat het modern is, met een hoop kansen voor innovatie, iets wat de huidige de traditionele stadsverwarming niet of veel minder heeft.” Op 25 maart gaat de coöperatie met de zaal in gesprek over deze kansen en wat er nodig is om te beginnen. Joop Oude Lohuis, programmadirecteur Energie bij onze gemeente, reflecteert op het verhaal over Mijnwater en de kansen voor onze stad. “Het is belangrijk dat deze discussie gevoerd wordt en goed dat Energie-U hier initiatief voor neemt”, aldus de programmadirecteur.

Kennisreeks
Deze sessie past in de Kennisreeks die Energie-U met partners organiseert over ontwikkelingen in en kansen voor de Utrechtse warmtetransitie. Op 6 mei hebben we het samen met Eneco en HIER Klimaatbureau over de mogelijkheden van participatie bij collectieve warmte, gericht op de Utrechtse situatie. In het afgelopen jaar behandelden we in “Utrecht aardgasvrij – en wat doe jij?” de staat van stad en land op het gebied van aardgasvrij maken. We behandelden met inbreng van de Universiteit de opties voor de energievoorziening van Utrecht in 2050. Met Greenchoice en Robin Berg ging het over de elektriciteitsvoorziening in eigen hand nemen.

Energie-U
Energie-U werkt samen met buurtgroepen die in diverse buurten van de stad actief zijn in de warmtetransitie. Met de Kennisreeks spelen we in op behoeften bij hen aan technische en economische kennis, beleidsontwikkelingen, inspirerende voorbeelden uit het land. En ook voor praktische zaken thuis kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. We zitten iedere vrijdag in ANNE. Er is regelmatig een Bespaarbieb (zie agenda). En voor praktische vragen over isolatie, besparing, verwarming, kun je de EDWIN’s bereiken: het Energie-U Duurzaam Wonen Inspiratie Netwerk.