Categorieën
Leidsche Rijn Nieuws Uitgelicht

Meer culturele activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn

“Het is belangrijk dat jongeren hun artistieke en creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Met de subsidie zou er al in de tweede helft van dit jaar een cultureel programma kunnen zijn dat past bij jongeren. Daar is veel behoefte aan. Daarnaast verkennen we samen met organisaties uit de wijken de mogelijkheden van een voorziening waar jongeren hun creatieve talent kunnen uiten en ontwikkelen.” aldus wethouder cultuur Anke Klein. Van de Utrechtse jongeren tussen de 12 en 17 jaar woont 40% in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Onafhankelijke adviescommissie
Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen. Zij toetsen onder andere op betekenis voor de stad en wijk, artistieke kwaliteit en ondernemerschap. De ingediende plannen moeten de deelname aan cultuur bevorderen van jongeren van verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden en interesses. Een aanvrager kan maximaal 50.000 euro aanvragen voor de periode tot en met eind 2021. Het is de bedoeling dat de organisaties die subsidie krijgen in de tweede helft van dit jaar aan de slag kunnen gaan.’

Cultuur voor jongeren in de wijk
Het geld van deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van het budget voor de culturele voorziening in Leidsche Rijn. Op dit moment wordt gekeken naar de invulling van culturele voorzieningen speciaal voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vanaf 2022. Kanaleneiland heeft sinds 2007 een culturele voorziening in de vorm van een Jongerencultuurhuis. In april opent Jongerencultuurhuis Overvecht de deuren.

Meer weten?
Informatie over de subsidieaanvraag voor het jongerencultuurprogramma Leidsche Rijn/Vleuten De-Meern 2020-2021 en de criteria waarop de commissie toetst staan binnenkort op de website. Indienen van subsidieaanvragen kan tot en met 1 juni via Subsidies kunst en cultuur | Gemeente Utrecht.