Categorieën
Leidsche Rijn Nieuws

20 jaar opvoedondersteuning door Home-Start in Utrecht

In 2020 bestaat Home-Start Utrecht 20 jaar. Het programma voor opvoedondersteuning heeft na al die jaren niets aan kracht ingeboet. Getrainde vrijwilligers, vaak zelf ouders, ondersteunen gezinnen met praktische hulp bij de opvoeding. Marja van der Kroef is al 14 jaar teamleider bij de Utrechtse tak van het wereldwijde programma. “Iedere ouder weet dat opvoeden niet altijd makkelijk is. Het is fijn als iemand tijdens een pittige fase tegen je zegt: het hoort erbij, iedereen loopt tegen moeilijkheden aan.”

De behoefte aan een steuntje in de rug tijdens de opvoeding is universeel. Dat blijkt wel uit de reikwijdte van Home-Start: het programma wordt in 20 landen ingezet en in Nederland in meer dan 150 gemeenten aangeboden. Van der Kroef: “Het is dankbaar werk, je merkt dat het effect heeft. Na elk afgerond traject is vooruitgang geboekt. En dat terwijl elk gezin weer anders is. Dé oplossing bestaat niet. Een vrijwilliger bezoekt een gezin gedurende enkele maanden tot een jaar en samen onderzoeken ze wat het gezin helpt om uiteindelijk weer zelf verder te kunnen.”

Eenzaam

Waarom luistert mijn kind niet naar me? Hoe zorg ik voor ritme met twee kleine kinderen? Hoe maak ik contact met een puber? Volgens Van der Kroef zijn de vragen die ouders hebben in al die tijd niet veranderd. “Het gaat om aandacht, kunnen sparren, het samen doen. Veel van de ouders die bij ons komen hebben geen uitgebreid netwerk waarbij ze terecht kunnen met vragen. Dat maakt eenzaam en onzeker. Als niemand ooit tegen je zegt ‘dat heb ik ook, het ligt niet aan jou’, denk je dat je iets niet goed doet. Terwijl elke ouder worstelt. Iedereen doet maar wat.”

Vriendschappelijke basis

Opvoedvragen komen in alle gezinnen voor. “De ouders die we helpen hebben alle mogelijke achtergronden: laag- en hoogopgeleid, uit alle wijken in de stad en met elke vorm van thuissituatie. Soms is er sprake van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding of overlijden, soms zijn ouders het niet eens over de opvoeding en soms roept het gedrag van een kind vragen op; het kan van alles zijn. Vrijwilligers hebben vaak zelf kinderen of een pedagogische werkachtergrond en weten uit eigen ervaring dat het je boven het hoofd kan groeien. Dat maakt het makkelijker om vanuit een vriendschappelijke basis met ouders samen te werken.”

Blije ouder

“Een blije ouder maakt een blij kind,” geeft Van der Kroef aan. “En omgekeerd is ook waar: als een ouder niet goed in zijn vel zit, heeft dat zijn weerslag op het gedrag van het kind. Daarom focussen wij erop om een ouder in zijn kracht te zetten. Belangrijk is om daarbij te kijken naar de behoefte die iemand heeft. Dan is de motivatie veel groter om er wat aan te doen. Een moeder met een rommelig huis heeft misschien niet zoveel last van de troep. Maar als ze ziet dat haar kind rustiger kan spelen als de boel opgeruimd is, heeft ze een goede reden om er aandacht aan te besteden.”

Gebruiksaanwijzing

Over nog eens 20 jaar hoopt Van der Kroef dat de drempel om om hulp te vragen bij het opvoeden veel lager is. “Het zou helpen als we met z’n allen niet zo’n beeld vasthouden van hoe het zou moeten zijn of dat het moet ‘lukken’. Jonge ouders zijn streng voor elkaar, iedereen weet hoe het kind van een ander opgevoed moet worden. Maar er is niet één manier, ieder kind is uniek. Er zit geen gebruiksaanwijzing bij. En als het bij jou wel lekker loopt, dan heb je soms ook gewoon mazzel gehad.”

Tijdens het jubileumjaar organiseert Home-Start Utrecht verschillende activiteiten voor gezinnen, vrijwilligers en overige geïnteresseerden. Themabijeenkomsten, zoals ‘Praten met mijn kind, hoe dan?’ op 19 maart, zijn toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met Home-Start.
Meer informatie, ook voor nieuwe vrijwilligers: www.home-start.nl/utrecht/home en www.facebook.com/HomeStartUtrecht